De Windwijzer

De Windwijzer is een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening, opgericht door de Protestantse Kerk van Vlaardingen. We zijn een huis waar men terecht kan voor een kop koffie en ontmoeting, een plek waar mensen zich thuis voelen. Ook vinden er veel culturele en maatschappelijke activiteiten plaats. In De Windwijzer kan veel.

Zo zijn er lezingen en debatten en worden gespreksgroepen en cursussen georganiseerd over religieuze en maatschappelijke thema’s. Er zijn toneel- en muziekoptredens, exposities, schrijvers- en filmavonden. Ook zijn er activiteiten voor mensen zonder baan en/of weinig inkomen. Daarnaast verzorgt De Windwijzer maaltijden en is er naast een weggeefwinkel bijvoorbeeld een tweedehands boekenmarkt te vinden. Dit is slechts een greep. De Windwijzer heeft een veelzijdig aanbod waarbij steeds de drie genoemde woorden ‘ontmoeting, bezinning een dienstverlening’ te herkennen zijn.

Bijzonder is het stiltecentrum in De Windwijzer, een kleine plek waar men in alle rust kan mediteren en/of een kaars kan branden.

Vraag van de organisatie

Vraag:

  1. Al langere tijd is er de behoefte dat het interieur van het voormalige kerkgebouw beter en met meer sfeer verlicht wordt. Wij zouden graag een  advies in een verlichtingsplan willen ontvangen en hulp bij de uitvoering.
  2. Het gehele onderhoud van het gebouw wordt door de Stichting gedaan. Uitvoering is in handen van met name de eigen vrijwilligers. Zo nu en dan hebben wij behoefte aan het kunnen lenen van een steiger of een  klein hoogwerkertje voor bijvoorbeeld onderhoud en schilderwerk binnen en buiten ons gebouw.
  3. Voor onze ‘kookgroep’ die maaltijden voor onder meer alleenstannden voorbereid zouden wij graag enkele kook-masterclasses willen aanbieden. Vorm van een (bij)scholing ter inspiratie en teamvorming
  4. Met het project Baanloos en dan ... worden mensen zonder betaald werk voorbereid en geholpen op en met het vinden van een betaalde baan. Bijvoorbeeld door sollicitatietrainingen, coaching, en meer. Vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven kunenn bijvoorbeeld door het voeren van sollicitatiegesprekken of het geven van tips bij het maken van een brief hier een bijdrage aan leveren.
  5. Een veelzijdig aanbod voor verschillende doelgroepen maakt de PR en de communicatie niet altijd eenvoudig. Doen we hierin de juiste dingen ? Wat kan beter ? Site, nieuwsbrief, persberichten, folders ? We zouden graag een scan en beoordeling van onze PR materialen willen hebben.

Aanbod:

  1. Beschikbaarstellen van ons gebouw voor een activiteit van uw bedrijf of instelling, denk aan receptie, vergadering , personeelsavond of iets dergelijks.
  2. Vermelding van de ondersteuning op onze website en in ons PR materiaal zoals het programmaboekje.
  3. Beschikbaar stellen van toegangskaarten voor een van onze activiteiten die we organiseren. Dat kan voor personen uit uw bedrijf of instelling of wellicht ook voor klanten of andere personen die u hiermee wilt ‘verrassen’
  4. Wellicht heeft uw bedrijf of instelling met personen te maken met dementie. Wij kunnen met u en uw medewerkers hierover in gesprek gaan. Wat betekent dit voor uw bedrijf en instelling en hoe gaat u hiermee om.
  5. Wilt op uw bedrijf of instelling een zogenaamde mee-neem boekenkast inrichten ? Wij kunnen voor u een boekenkast met boeken leveren die een plaats kan hebben in de hal van uw bedrijf of in de personeelsruimte.

 

Meer info op hun website

De Windwijzer

« Terug naar alle deelnemers