Stichting Incentive

Stichting Incentive is een volledig cliëntgestuurd initiatief dat bijna geheel drijft op haar vrijwilligers die grotendeels uit de doelgroep afkomstig zijn.  Incentive heeft zich ten doel gesteld om de maatschappelijke participatie van kwetsbare Schiedammers te bevorderen. Incentive geeft door middel van het aanbieden van activiteiten ondersteuning bij het (weer) opbouwen van een eigen netwerk.

Vraag van de organisatie

Vraag:

  • Gebruik Locatie met keuken in zomer periode voor de eetclub  
  • Vrijwilligers voor de eetclub

Aanbod:

  • Samenwerking in een leuk team voor maatschappelijk betrokken organisatie
  • verschillende vrijwilligers functies beschikbaar
  • Gratis buiten activiteiten voor mensen die hun sociale netwerk willen vergroten
Stichting Incentive

« Terug naar alle deelnemers